BIZNES ZACZYNA SIĘ W POLSCE…WYDARZENIA

 
2357
24-25 maja 2017 roku, Kijów

Udział w III Ukraińskim Krajowym Forum Wsparcia Eksportu

Przedstawiciele firmy LUCRUM w osobach dyrektora Roberta Lasaka i prawnika Dariusza Gancarza wystąpili jako prelegenci podczas III Krajowego Forum Wsparcia Eksportu zorganizowanego w Kijowie przez Ukraińską Izbę Handlowo-Przemysłową. Opowiedzieli oni o strategiach wejścia ukraińskich eksporterów na rynek UE. Wśród gości Forum byli również przedstawiciele Rządu Ukrainy.

W ramach Forum zostały omówione, między innymi, tendencje i zmiany zachodzące w światowym handlu, określono także najnowsze trendy w rozwoju eksportu.

2299
22 grudnia 2016 roku, Winnica

Webinarium:

„Dotacje z Funduszy Europejskich”

22 grudnia 2016 roku wspólnie z Winnicką Izbą Przemysłowo-Handlową zorganizowaliśmy webinarium na temat możliwości skorzystania z dotacji europejskich w Polsce. Przedstawiliśmy krótką charakterystykę systemu dotacji w Polsce, omówiliśmy możliwości otrzymania wsparcia finansowego z UE przez obywateli Ukrainy, scharakteryzowaliśmy branże, dla których przewidziano dofinansowanie w 2017 roku, podaliśmy przykładowe sumy dotacji oraz tryb ubiegania się o środki unijne. W podsumowaniu przedstawiliśmy możliwości wejścia z własnymi produktami na rynek europejski. Wszyscy uczestnicy webinarium otrzymali możliwość bezpłatnych konsultacji z nami w ramach wybranych przez siebie projektów.
2301
14 grudnia 2016 roku, Kaliningrad

Konferencja biznesowa:

„Polska – pierwszy krok do współpracy handlowej z UE”

Bardzo dziękujemy za spotkanie wszystkim uczestnikom konferencji „Polska – pierwszy krok do współpracy handlowej z UE”, która miała miejsce 14 grudnia w Kaliningradzie. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Kaliningradzka Izba Handlowo-Przemysłowa, której także chcieliśmy serdecznie podziękować za profesjonalizm oraz wsparcie.
Podczas konferencji omówiono między innymi bieżącą sytuację ekonomiczną w Polsce, prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz strategie wejścia firm rosyjskich na rynek Unii Europejskiej.

2281
03 listopada 2016 roku, Chersoń

Telekonferencja:

„Biznes zaczyna się od  Polski”

03 listopada 2016 roku mieliśmy przyjemność przeprowadzić telekonferencję dla członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Chersoniu, która wspólnie z nami zorganizowała to przedsięwzięcie.

Opowiedzieliśmy ukraińskim przedsiębiorcom o zaletach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, przedstawiliśmy model zdalnego zarządzania firmą oraz metody wdrożenia produktów lub usług na rynek europejski. Z dużym zainteresowaniem spotkała się możliwość skorzystania z usługi bezpłatnych i konsultacji indywidualnych, które eksperci naszej firmy prowadzili w formie zdalnej.  Często poruszaną kwestią podczas rozmów była możliwość przeprowadzenia analizy rynku i opracowania strategii marketingowej.

2205
09 czerwca 2016 roku, Kraków

Szkolenie „Księgowość w startupie – nie taka straszna.
Od Inkubatora do Spółki z o.o.”

Prezes spółki LUCRUM Robert Lasak poprowadził 09 czerwca 2016 r. szkolenie dla przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy założyli lub zamierzają założyć działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas szkolenia omówione zostały rodzaje działalności gospodarczej, aspekty podatkowe i prawne, koszty prowadzenia firmy. Znaczna część pytań uczestników szkolenia dotyczyła bezpiecznych form optymalizacji podatkowej.
2203
29 maja 2016 roku, Dniepropietrowsk

Prelekcja online o szansach rozwoju biznesu w Polsce

Dyrektor Generalny Grupy LUCRUM Robert Lasak wygłosił 29 maja 2016 r. prelekcję online dla przedsiębiorców z Dniepropietrowska zainteresowanych innowacjami biznesowymi oraz rozwojem w Polsce start-upów. Prelegent podkreślił w szczególności korzyści płynące z założenia działalności gospodarczej w Polsce. Z dużym zainteresowaniem spotkała się część, w której przedstawiono możliwości otrzymania dotacji unijnych dla firm założonych przez obcokrajowców.
2219
25 kwietnia 2016 roku, Kraków

Rodzaje działalności gospodarczej – którą wybrać?

Prezes LUCRUM Robert Lasak wziął  25 kwietnia 2016 roku udział w XIII Edycji Festiwalu Boss, zorganizowanego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club. Nasz ekspert wygłosił prelekcję na temat przewidzianych w polskim systemie prawnym rodzajów działalności gospodarczej. Istotną częścią wykładu była próba odpowiedzi na pytanie, czym przyszły przedsiębiorca powinien kierować się przy wyborze formy swojej działalności.
2177
25 lutego 2016 roku, Winnica

Konferencja „Biznes zaczyna się w Polsce…”

25 lutego 2016 roku w Izbie Handlowo – Przemysłowej w Winnicy odbyła się konferencja „Biznes zaczyna się w Polsce…”.
Dyrektor Generalny firmy LUCRUM Robert Lasak oraz jego asystentka Anastazja Lubicka opowiedzieli winnickim przedsiębiorcom o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Dyrektor VL CONSULTING, Pani Jekaterina Zubko, podzieliła się własnym doświadczeniem na temat wejścia ukraińskiej firmy BE HAPPY na polski rynek.
2184
9 grudnia 2015 roku, Kijów

Spotkanie z ukraińskimi przedsiębiorcami

W grudniu 2015 r. ponownie odwiedziliśmy stolicę Ukrainy. Wspólnie z VL CONSULTING Sp. z o.o. zorganizowaliśmy spotkanie z przedsiębiorcami, podczas którego Ivan Vandzhurak opowiedział o perspektywach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Robert Lasak omówił szczegółowo najważniejsze zagadnienia z zakresu polskiego prawa handlowego oraz podstawowe zasady prowadzenia księgowości w firmie. Z dużym zainteresowaniem spotkała się również kwestia legalizacji pobytu obywateli ukraińskich w Polsce.
2183
6-7 października 2015 roku, Kijów

Seminarium na temat zakładania działalności gospodarczej w Polsce

W październiku 2015 r. przedstawiciele LUCRUM byli w Kijowie. Wspólnie z VL CONSULTING Sp. z o.o. zorganizowaliśmy seminarium dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w Polsce. Podczas spotkania Robert Lasak wraz z Ivanem Vandzhurakiem odpowiedzieli na pytanie, dlaczego właśnie w Polsce warto rozpocząć prowadzenie swojej działalności. Omówili również pierwsze kroki, które musi podjąć przyszły przedsiębiorca. Prowadzący seminarium szczególną uwagę poświęcili formom prawnym prowadzenia działalności oraz przepisom je regulującym.
2185
30 września 2015 roku, Dniepropietrowsk

Konferencja biznesowa

We wrześniu  2015 r. prezes spółki LUCRUM Robert Lasak spotkał się z ukraińskimi przedsiębiorcami w Dniepropietrowsku na konferencji biznesowej, która została zorganizowana wspólnie z P.T.I. COMPANY Sp. z o.o. W trakcie konferencji zostały poruszone zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE (ze szczególnym uwzględnieniem Polski), legalizacji pobytu w Polsce osób spoza UE, przepisów polskiego prawa handlowego.

REJESTRACJA

 

Osoba prywatnaFirma lub instytucja
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez Lucrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz powiązaną z nią Lucrum Kancelarię Restrukturyzacyjną sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, teraz i w przyszłości. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia. Wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.