REJESTRACJA FIRM

 

Usługa rejestracji firmy obejmuje kompleksowe działania mające na celu utworzenie przedsiębiorstwa. W zakres naszych usług wchodzą:

 • Konsultacje prawne i księgowe
 • Konsultacje podatkowe
 • Wybór PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
 • Sprawdzenie nazwa firmy co do ewentualnego naruszenia praw osób trzecich
 • Przygotowanie projektu umowy spółki
 • Podpisanie aktu notarialnego – usługa notariusza oraz tłumacza przysięgłego
 • Wybór formy opodatkowania
 • Przygotowanie i złożenie dokumentów w urzędach i Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Wsparcie przy wyborze adresu prawnego
 • Rejestracja w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Celnym

Podczas procesu rejestracji reprezentujemy Państwa przed wszystkimi organami państwowymi.

Rejestracja firmy to nie tylko prosta usługa prawna…

Dlatego projektując Państwa firmę, zapewniamy wieloaspektowe podejście uwzględniające potrzeby natury: prawnej, księgowej, biznesowej oraz optymalizację podatkową.

Prowadzimy obsługę w językach:

1700
1697
1698
1699

Obsługujemy rejestrację:

 • jednoosobowych działalności gospodarczych
 • spółek cywilnych
 • spółek jawnych
 • spółek partnerskich
 • spółek komandytowych
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółek akcyjnych
 • fundacji
 • stowarzyszeń

OBSŁUGA PRAWNA

 

Zespół LUCRUM zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • rejestracji spółek
 • wypełniania obowiązków Zarządu Spółki
 • wypełniania obowiązków Wspólników Spółki
 • sporządzania protokołów ze Zgromadzeń
 • konsultacji w zakresie prawnych aspektów działalności firmy
 • procesu windykacji należności

Przygotowujemy również projekty umów:

 • handlowych
 • o współpracę
 • agencyjnych
 • o pracę
 • o dzieło
 • zlecenia
 • innych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI