fbpx

USŁUGI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Celem działania naszej Kancelarii jest ciągły rozwój. Dlatego też naszą ofertę kierujemy nie tylko do polskich przedsiębiorców, ale także do klientów z innych krajów. W ostatnim czasie nasze usługi cieszą się szczególną popularnością wśród obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi. Klientom zapewniamy rejestrację firmy na terytorium Unii Europejskiej – w Polsce, jak również kompleksowe doradztwo prawne, księgowe i szeroko rozumiane biznesowe.

W ZAKRES NASZYCH USŁUG WCHODZĄ:

Kompleksowa analiza rynku, jak również znajomość preferencji i możliwości finansowych klientów – to jedna z podstawowych tajemnic sukcesu w biznesie. Nasi eksperci dokładnie zbadają wielkość interesującego Państwa rynku, jego pojemność, tempo i dynamikę wzrostu, tendencje sprzedaży Państwa towarów lub usług, dokonają analizy popytu, zapotrzebowań i zachowań potencjalnych nabywców, określą poziom cen i zakładany zysk. Nie zapomnimy również o reklamie i metodach promowania Państwa produktów oraz, rzecz jasna, przedstawimy charakterystykę głównych konkurentów w Państwa branży.

Usługa rejestracji firmy obejmuje  kompleksowe działania mające na celu utworzenie przedsiębiorstwa. Dla wygody naszych Klientów rozmowy prowadzone są w językach: ukraińskim i rosyjskim.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • Konsultacje prawne i księgowe
 • Konsultacje podatkowe
 • Wybór PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
 • Sprawdzenie nazwa firmy co do ewentualnego naruszenia praw osób trzecich
 • Przygotowanie projektu umowy spółki
 • Podpisanie aktu notarialnego – usługa notariusza oraz tłumacza przysięgłego
 • Wybór formy opodatkowania
 • Przygotowanie i złożenie dokumentów w urzędach i Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Wsparcie przy wyborze adresu prawnego
 • Rejestracja w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Celnym

JAK WYGLĄDA PROCES REJESTRACJI?

Dzień I

 • Konsultacje prawne, księgowe, podatkowe
 • Wybór PKD
 • Sprawdzenie nazwy spółki pod kontem ewentualnych roszczeń osób trzecich
 • Przygotowanie umowy Spółki

Dzień II

 • Podpisanie aktu notarialnego
 • Podpisanie dokumentów rejestracyjnych

Na tym kończy się rola naszego klienta, bowiem dopełnieniem pozostałych formalności związanych z rejestracją firmy zajmiemy się sami.

Na życzenie klienta oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu.

Aby Państwa produkt mógł zaistnieć na rynku europejskim często musi przejść procedurę certyfikacji. Jest to dość skomplikowany proces, który wymaga znajomości aktów prawnych UE, norm krajowych i europejskich. Nasza firma pomoże Państwu ustalić, które normy lub dyrektywy UE mają zastosowanie w odniesieniu do Państwa produktu. Grupa LUCRUM współpracuje również z notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi, które zajmują się oceną zgodności produkcji i przeprowadzaniem niezbędnych testów.

 • Karta czasowego pobytu (uzyskanie pozwolenia na pobyt oznaczony)
 • Karta stałego pobytu (uzyskanie pozwolenia na osiedlenie się)
 • Zezwolenie na pracę
 • Wizy

Nasza firma zapewnia kompleksową pomoc w procesie legalizacji pobytu dla obcokrajowców w Polsce. Nasza usługa polega na przygotowaniu kompletu dokumentów, ich tłumaczeniu oraz złożeniu w odpowiednich organach.

Po zakończeniu procesu rejestracji mają Państwo możliwość  skorzystania z kompleksowej obsługi prawno-księgowej swojej firmy. Naszą ideą jest  dostarczenie Państwu wszelkich usług potrzebnych do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia biznesu na terenie Unii Europejskiej. Obsługując Państwa księgowość bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

Nasza obsługa obejmuje między innymi:

 • prowadzenie księgowości
 • obliczanie podatków
 • konsultacje podatkowe
 • konsultacje z zakresu prawa handlowego
 • rozliczanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • obliczanie składek ZUS
 • przesyłanie dokumentów do Urzędów Skarbowych, ZUS i Urzędów Celnych
 • przechowywanie dokumentów księgowych
 • reprezentację przed organami państwowymi
 • wskazywanie sprawdzonych dostawców usług
 • i inne

Powierzając nam sferę podatków i prawa przekonają się Państwo, że pracują dla Was eksperci.

Znalezienie adresu dla siedziby firmy bywa czasochłonne i kosztowne. Podczas rejestracji spółki już w samym akcie notarialnym  należy wskazać miejscowość, w której będzie znajdować Państwa siedziba.

Wiedząc o tym oferujemy:

WYNAJEM ADRESU SIEDZIBY FIRMY – jest to najtańsza z możliwych opcji lokalowych. W ramach tej usługi otrzymujesz adres rejestracyjny i korespondencyjny firmy. Dajemy Państwu na wyłączność oddzielną skrzynkę pocztową i informujemy o wszelkiej korespondencji, która do niej trafiła.

Cena: 199 PLN/mc.

ZNALEZIENIE BIURA LUB MAGAZYNU DO WYNAJĘCIA (od 20m2 do 2000m2) – usługa polega na poszukiwaniu biura zgodnie z potrzebami klienta.

Cena uzależniona jest głównie od standardu budynku oraz powierzchni.

SALĘ KONFERENCYJNĄ – do wynajęcia na godziny. Jest to sala dla 8-10 osób wyposażona w telewizor LCD oraz flipchart. Doskonale nadaje się na spotkania z klientami lub partnerami biznesowymi.

Cena: 30 PLN/h.

BIURKA ROBOCZE DO WYNAJĘCIA – własne stanowisko pracy z bezpłatnym i nielimitowanym dostępem do Internetu oraz możliwością korzystania z ksero oraz drukarki.

Cena: 49 PLN/dzień lub 399 PLN/mc.

Naszym klientom oferujemy również usługę prowadzenia negocjacji handlowych na terenie Polski dotyczących procesów sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, jak również odzyskania należności pieniężnych i postępowań ugodowych.

Założenie rachunku bankowego na korzystnych warunkach wymaga przeanalizowania wielu ofert i zaznajomienia się z umową, która zazwyczaj jest w języku polskim.

Nasza firma oferuje usługę porównania ofert bankowych, uczestnictwo w procesie zakładania rachunku bankowego wraz z usługą tłumaczenia.

Lucrum w ramach swojej działalności oferuje reprezentowanie Państwa firmy lub osoby przed organami państwowymi taki jak: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy miasta i inne.

Utrwalane w ciągu wielu lat relacje biznesowe pozwalają nam skutecznie podejmować się zadania poszukiwania podmiotów gotowych zainwestować środki w realizację perspektywicznych projektów. Po dokonaniu wstępnej analizy przedsięwzięcia nasi eksperci zaproponują konkretną sekwencję działań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI